วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ สายด่วย 1205ประชาสัมพันธ์ สอบปลายภาค 1/2557

โครงการพัฒนา กศน.ตำบลกุรุคุ ประจำปี 2557
    โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความมั่นคง ระดับหมู่บ้านประจำปี 2557
ณ บ้านพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ  วันที่ 9-11 กันยายน 2557