วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันนี้อบรมการทำเว็ปไซต์กศน.ตำบล ที่กศน.อำเภอเมืองนครพนม

วันนี้น้องกล้วยเป็นคนช่วยพี่หนามคมทำเว็ปไซต์ กศน.ตำบลกุรุคุ ที่ กศน.อำเภอเมืองนครพนม มีผู้เข้ร่วมอบรมทั้งหมด 20 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น