วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 และตารางสอบ N-NET

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555
หลักสูตรกรศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หากนักศึกษาท่านใดต้องการดาวน์โหลดตารางสอบ คลิ๊ที่ตารางสอบและ คลิกเมาส์ขวา save image as ได้ทันทีครับ

โดย  หนามคม   ซ้ายกลาง   ครู  กศน.ตำบลกุรุคุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น